VILKÅR OG BETINGELSER

Alle våre sjåfører er selvstendig næringsdrivende og har egne Godsansvarforsikring. Henviser til lov om vegfraktloven §27. Sjåfører/transportører er underlagt lov om transport, se vegfraktloven § 32 Beløp på dekning:  Henviser til 17 SDR/godsansvarforsikring hvor verdien av denne er listet valutakurs. Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR pr kg. Eks: Forutsatt SDR kurs ved overtagelse av godset til befordring: 1 SDR=10,50kr.  Sender du et kolli på 100 kg brutto vekt og varen blir skadet vil forsikringen dekke maksimalt på kr: 17850,- uansett varens verdi.

Varer av høy verdi eller spesial transport (blant annet glass) bør forsikres av vareeier for å få dekket 100% av varens verdi, en såkalt Transportforsikring, Vilkår A.  Dersom transportbruker har spesial krav til utførelse av transporten (og transport av glass) skal dette opplyses tydelig ved bestilling for videre informasjon til sjåfør og informasjon til kunde om undertegnelse av egenmelding skjema for transport på eget ansvar.

Se også vegfraktloven § 14 om mangelfull pakning av godset: Avsender er ansvarlig overfor fraktføreren for skade på person, materiell eller annet gods for kostnader når skaden eller kostnadene skyldes mangelfull pakning av godset.